Klub web.cz  – profesionální internetové stránky pro váš sportovní klub Ceník a objednávka na klubweb.cz | Provozuje eSports.cz, s.r.o.

Kopaná ovládla Vsetín 1918 - 1930

03.06.2013 | Robert Procházka

V ovzduší rušných poválečných let se probouzel sportovní život ve Vsetíně. První poválečnou valnou hromadu SK Vsetín zahájil 6. února 1919 za přítomnosti dvaceti pěti členů Luděk Gabriel, který byl zvolen předsedou klubu. V novém výboru se stal místopředsedou Viktor Bubela, jednatelem Fr. Podhorský, pokladníkem Jaroslav Klvač a hospodářem Artur Holub. Prvořadým úkolem bylo získávání nových členů, a protože pozemek v panské zahradě velkostatek už nepronajímal, hledalo se i nové místo pro fotbalové hřiště. Starší fotbalisté se však ještě u Bečvy scházeli a postupně se vytvářela nová parta.

Protože v pokladně klubu bylo jen 101,- korun, a to bylo žalostně málo , byly členské příspěvky stanoveny na 12 Kč ročně a to zas bylo nesmírně mnoho, zejména pro ty, kteří měli malé výdělky. Klub využil i poválečného „hladu“ po zábavě a tak četné taneční zábavy se staly vítaným zdrojem příjmů. O to se staral hlavně A. Heinz, který se stal v roce 1920 místopředsedou klubu. V témže roce stanu v čele klubu Artur Holub po Karlu Kozlovském.

Fotbalový odbor SK Vsetín byl znovu registrován v ČSF a to ho zavazovalo zúčastnit se mistrovských zápasů ve Slezské župě fotbalové.

Hned po skončení první světové války byly moravské fotbalové kluby organizovány v brněnské a hanácké fotbalové župě. Pro Ostravsko a Valašsko však členství v hanácké župě nemělo praktický význam. Protože klubů stále přibývalo, sešli se z iniciativy Bohuslava Moravce v roce 1919 zástupci klubá SK Slezská Ostrava, SK Bezkyd Orlová, SK Slovan Ostrava, SK Moravská Ostrava, SK Hrušov, DSK UNIE a SK Olympia Zábřeh a dohodli se na vytvoření nové fotbalové župy. Na první valné hromadě v únoru 1920, které se zúčastnil také zástupce SK Vsetín, byla po bojích o název ustanovena Slezská župa fotbalová (SŽF). Ve dvacátých a třicátých letech přispěla župa k rozvoji kopané, vzniku nových klubů, přestože se její vývoj neobešel bez krizových jevů. V létech 1923-1924 přešlo několik klubů do tzv. Amatérské unie, jakési „trucorganizace“ proti ČSF a v roce 1931 se od župy odtrhly kluby z Těšínska, které vytvořily vlastní Těšínskou župu fotbalovou. Byl to důsledek jednostranného prosazování zájmu klubů a mnohdy i vlivných jednotlivců. Přesto však měla SŽF 72 klubů a 3500 registrovaných hráčů.


K rozvoji klubu přispěly župní soutěže, které byly zpočátku jdeinou soutěžní organizací. V prvních poválečných letech měly soutěže dost potíží. V letech 1920, 1921, 1923 a 1924 nebyly ani dohrány.


S historií této župy byl vývoj vsetínského fotbalu v celém meziválečném období úzce spjat. Účast na prvních župních mistrovstvích byla komplikovaná. Namísto ztraceného hřiště v Panské zahradě byl sice získán pozemek pod Žamboškou, ale než se z něho stalo pořádné hřiště, nějaký rok to trvalo. Zpočátku se tu nedalo na jaře hrát, protože ještě v dubnu to bylo vyslovené bahnisko. Teprve po daších úpravách se stalo skutečným fotbalovým hřištěm. Stálo to mnoho práce a k úpravě škvárové plochy a oplocení musela být mezi členy vypsána půjčka. Hřiště se pak na dlouhá léta stalo líhní nadějných vsetínských fotbalistů.


Když bylo v pořádku hřiště, mohla nastat opravdová příprava. Nový trenér Pol zavedl přísný režim a evidenci účasti na tréninku a týdenní rozvrh pro všechna družstva. Trenér byl už tehdy odměňován nevelkou částkou a protože i jeho pomocník Klotz požadoval odměnu, stačily příjmy klubu sotva na zaplacení trenérů.

Jak rostl na Moravě počet klubů, přibývalo i Vsetínu nových soupeřů. Hrálo se s SK Zlín, SK Hulín, Olympií Zábřeh, Meteorem Moravská Ostrava, Unií Kateřinky, Michálkovicemi, Hakoah Olomouc, Slezanem Opava, SK Prostějov, Orlovou, SK Olomouc, Kojetínem, Slezskou Ostravou, SK Místek, SK Holešov, SK Přerov, SK Hrušov, SK Hranice, a ze vzdálenějších s SK Hodonín, SK Žídenice, SK Pardubice aj. V jediném mezinárodním zápase na Vsetíně startoval SV Unitas Wien.

V roce 1922 došlo k malé aféře. Na hlavu sekretáře fotbalového odboru se snesla kritika členstva, protože prý jeho nedbalostí se první mužstvo nedostalo do I. Třídy SŽF, přestože vyhrálo všechny zápasy. Nepodařilo se však zjistit, zda uvedená vítězná serie byla skutečnosti. A aby bylo zla ještě víc, rozvířily fotbalovou hladinu protesty proti peněžním odměnám hráčům. Sotva však byly vysoké, protože z malých prostředků klubu ani takový být nemohly. Na jejich konto však byla přičítána prázdná klubová pokladna. Neobešlo se to pochopitelně bez odstoupení pokladníka a novému pokladníku bylo „přísně uloženo zastavit jakékoliv platy hráčům“. Ostatně stejně nebylo z čeho platit.

SK Vsetín vstoupil v roce 1923 do Amatérské unie, ale už příští rok se vrátil do SŽF. V tomto roce získal klub definitivně do vlastnictví pozemek pod Žamboškou a hřiště mohlo být definitivně upraveno. Stalo se tak především zásluhou ing. Jaroslava Šubrta, který byl v té době pokladníkem fotbalového odboru. Na úpravu hřiště tehdy dokonce přispělo i ministerstvo veřejného zdravotnictví částkou 2500Kč s podmínkou, že hřiště může využívat i školní mládež.

V letech 1928 a 1929 činnost fotbalového odboru SK Vsetín stagnovala, jakoby zájem o fotbal upadl. Starý funkcionářský kádr se zúžil, bylo třeba nových obětavých pracovníků i širší členské základny. Starosti byly také s neustálým urovnáváním dluhů, udržováním hřiště a podobně. V této době se už projevovaly náznaky blížící se hospodářské krize a narůstajících politických bojů.

Zásluhou obětavých činovníků klubu se podařilo i za cenu osobních obětí postavit vsetínský fotbal znovu na nohy. Do čela Fotbalového odboru byl zvolen vynikající organizátor a sportovec profesor Masarykova gymnasia Václav Mikšovský. Od 1. října 1929 už začaly přátelské zápasy a brzy bylo získáno 65 nových členů. V této době hráli za SK Vsetín jen Vsetíňáci. Tehdy ještě nebylo zvykem lanaření, které se však v krátkém čase stalo běžným jevem. To mělo i praktický význam, protože vsetínští fandové chtěli vidět na hřišti především Vsetíňáky a byli ochotni přispět i na úhradu cestovného k mistrovským zápasům, kam často své hráče doprovázeli. Už tenkrát žehrali funkcionáři, že župa posílá na Vsetín rozhodčí až z Ostravska a cestovné jen zvyšuje režie, na jejichž krytí vždycky nějaká ta koruna chyběla. Když měli za mužstvo hrát jenom domácí, museli se funkcionáři starat o dorostenecké družstvo. Zimní příprava se odbývala v tělocvičně Horní školy. Zdá se neuvěřitelné, že trénink všech družstev vedl jediný trenér Václav Mikšovský. Jeho zásluhou se SK Vsetín znovu probojoval do I.A třídy SŽF. Vytvořil dobrý kolektiv, v němž si vysoko cenil zejména Josefa Hlaváčka jako starého osvědčeného rutinéra, který se dokonale vyznal v psychologii mladých hráčů a dovedl je i vzácným taktem usměrňovat. V této partě vyrostli vynikající hráči, kteří řadu let reprezentovali vsetínskou kopanou: Barlog, Jančár, Mareček, Adámek, Machalec, Chlévišťan, Cepek, Dobeš, Měchura, Filák, Minarčík, Čunek, Baďura a další.

 
Utkání

1. kolo

TJ Skaštice - FC Vsetín

2. kolo

FC Vsetín - FK Šumperk

3. kolo

SFK Holešov - FC Vsetín

4. kolo 

FC Vsetín - Všechovice

5. kolo

SK Baťov - FC Vsetín

6. kolo

FC Vsetín - FK Nové Sady

7. kolo

 FC Slavičín - FC Vsetín

8. kolo 

FC Vsetín - 1. FC Přerov

9. kolo

TJ Bzenec - FC Vsetín

10. kolo

FC Vsetín - ZBROJOVKA BRNO B

11. kolo

FK Kozlovice - FC Vsetín

12. kolo

HFK Olomouc - FC Vsetín

13. kolo

FC Vsetín - FK Šternberk

Partneři

Výsledek obrázku pro ofs vsetínAktuální články
POHLEDNÉMU FOTBALU NA VRŠAVĚ CHYBĚLY JEN GÓLY

Poslední listopadový víkend odehrál omlazený A-tým poslední letošní utkání proti zlínskému U19 trenéra Jardy Matějíčka. Trenérovi...

 
V SOBOTU POSLEDNÍ ZÁPAS PODZIMU VE ZLÍNĚ

Celý měsíc listopad běží i tréninky A-týmu. Podzim zakončíme na Vršavě proti Zlínu U19. Utkání se bude hrát v sobotu od 11 hodin....

 
SKVĚLÉ VÝKONY STARŠÍCH I MLADŠÍCH DOROSTENCŮ

V letošní sezoně nám dělají radost oba naše divizní týmy dorostenců. Starší dorostenci přezimují na šestém místě divize, mladší...

 
REKAPITULACE PODZIMU S TRENÉREM ROMANEM VOJVODÍKEM
 
PŘEDSTAVUJEME NAŠE TÝMY : FC VSETÍN
 
PŘEDSTAVUJEME NAŠE TÝMY : A TÝM FC VSETÍN
 
PŘEDSTAVUJEME NAŠE TÝMY : U19
 
PŘEDSTAVUJEME NAŠE TÝMY : U17
 
PŘEDSTAVUJEME NAŠE TÝMY : U15
 
PŘEDSTAVUJEME NAŠE TÝMY : U14
 
FACEBOOK - ŽENY
100 let kopané
110 let kopané
 
© eSports s.r.o. & FC Vsetín RSS